(+84) 931 939 453

Xử Lý Ảnh DTP – Digital Designer

XỬ LÝ ẢNH DTP – Digital Designer

Nghiệp vụ xử lý ảnh DTP – Digital Designer:

  • Dịch thuật đa ngôn ngữ và thiết kế chế bản văn bản điện tử chuyên nghiệp
  • Xử lý và gia công hình ảnh (resize, cắt viền, tách nền…)
  • Thiết kế đồ họa, chỉnh ảnh, tô màu
  • Thiết kế (Tờ bướm, logo, sổ tay…)
  • Thiết kế website, phát triển hệ thống

Phần mềm sử dụng:

Adobe photoshop Adobe illustrator Adobe Indesigner Corel Html Css…

Thực tích:

Dịch thuật và xử lý chế bản điện tử
Tô màu truyện tranh
Xử lý ảnh thương mại điện tử, thông tin sản phẩm
Thiết kế logo, brochure, full-set sales kit
Thiết kế băng rôn, poster, biểu ngữ RPAWWW.MPBPO.COM.VN
Dựng ảnh 3D, 2D cho các sản phẩm

 

 

 

 

(+84) 931 939 453