(+84) 931 939 453

Nhập liệu và xử lý dữ liệu

NHẬP LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Các nghiệp vụ nhập liệu:

  Nhập danh thiếp Nhập phiếu đăng ký
  Nhập hóa đơn Nhập bưu thiếp
  Nhập phiếu điều tra Nhập catalogue
  Nhập danh sách khách hàng Đăng ký sản phẩm online
  Dữ liệu hóa hình ảnh

 

Quy trình nghiệp vụ nhập dữ liệu:

Công đoạn chuẩn bị:
Trao đổi với khách hàng về thông tin dự án, xây dựng kế hoạch
Xây dựng cách thức vận hành, tạo quy tắc
Quản lý năng suất
Thực hiện trial
Phân tích lỗi nhập liệu và thực hiện feedback cho nhập liệu viên.
Công đoạn nhập double:
Nhập liệu viên đảm bảo chất lượng với tiêu chuẩn tỷ lệ lỗi nhập số là 0.03%, tỷ lệ lỗi nhập chứ tiếng Nhật là 0.05%
Thực hiện đào tạo định kỳ cho nhập liệu viên
Công đoạn check compare:
Yêu cầu checker nhiều kinh nghiệm và có kiến thức sâu về database
Đội ngũ checker đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn (Đạt kiểm tra năng lực Nhật Ngữ, Kiểm tra năng lực Hán tự…)
Công đoạn last check:
Kiểm tra random hoặc kiểm tra toàn bộ nội dung đã nhập tùy theo yêu cầu của từng dự án

Thực tích:

1. Nhập hóa đơn:

Nội dung: Dữ liệu hóa thông tin trên hóa đơn
Số lượng: 10,000 cái/ tháng
Hạng mục nhập: Tên cửa hàng, số điện thoại cửa hàng, thời gian mua, phân loại, tên hàng hóa, đơn giá, số lượng và thành tiền

2. Nhập phiếu điều tra:

Nội dung: Dữ liệu hóa thông tin phiếu điều tra
Số lượng: 25,000 tờ/ ngày
Hạng mục nhập: 45 mục (bao gồm số và chữ Nhật)

3. Nhập liệu catalogue:

Nội dung: Dữ liệu hóa thông tin của catalogue
Số lượng: 200 sản phẩm/ ngày
Hạng mục nhập: Tên sản phẩm, chi tiết sản phẩm, màu sắc, nguyên liệu, kích thước và thông tin khác

4. Nhập keyword:

Nội dung: Dữ liệu hóa thông tin từ khóa của hình ảnh
Số lượng: 100,000 ảnh/ tháng
Hạng mục nhập: Nhập 3-5 từ khóa liên quan đến chủ đề của hình ảnh
MPBPO.COM.VN

 

(+84) 931 939 453