(+84) 931 939 453

Liên hệ

Về việc sử dụng và mục đích sử dụng thông tin của quý khách hàng

Chúng tôi rất mong được xử lý 1 cách hợp lý các thông tin cá nhân của quý khách hàng . Vui lòng đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân khi quý khách đã hiểu các vấn đề sau:
Các thông tin cá nhân mà quý công ty cung cấp trong bảng thông tin liên hệ trên tại thời điểm gửi yêu cầu, chỉ sử dụng cho việc trả lời cho thắc mắc của quý công ty. Chúng tôi sẽ xử lý 1 cách thích hợp, và sẽ nỗ lực để quản lý và bảo mật các thông tin đó theo như quy định chính sách bảo mật của chúng tôi.
Chúng tôi không cung cấp và cùng sử dụng với bên thứ ba, nhưng trong trường hợp thực hiện yêu cầu của quý công ty phải thuê ngoài thì chúng tôi sẽ phải thực hiện trong phạm vi cho phép. Ngoài ra, thông tin cung cấp sẽ được mã hóa để gửi, nên quý công ty có thể tin tưởng rằng thông tin quý vị cung cấp sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài.
Gửi thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi hay không là tùy quyết định của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách không thể gửi đủ thông tin cá nhân thì chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi.Trường hợp quý khách hàng không thể cung cấp thông tin theo mẫu trên thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện sau:

Tên công ty: Công ty TNHH BPO.MP
Địa chỉ: Số 06, Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 394 5679
Email: info@mpbpo.com.vn
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Checkboxes
(+84) 931 939 453