(+84) 931 939 453

Giới thiệu nhân sự, Nghiệp Vụ và Quy Trình

Các nghiệp vụ Giới Thiệu Nhân Sự:
Từ cơ sở Dữ liệu đang có, lựa chọn và chiêu mộ ứng viên phù hợp nhu cầu khách hàng
Phương thức tuyển dụng theo tiêu chuẩn riêng, cung cấp nhân lực sau đào tạo
Quy trình nghiệp vụ:
Giới Thiệu Nhân Sự
Thực Tích:
Giới thiệu nhân sự: Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất cho công ty Nhật chuyên sản xuất linh kiện điện tử.

BPO.MP Tiên Phong về Chất Lượng và Dịch Vụ. Hỗ Trợ các Giải Pháp tối ưu chi phí và phát triển Doanh Nghiệp.

MPBPO.COM.VN
(+84) 931 939 453