(+84) 931 939 453

QUY TẮC SỬ DỤNG COOKIE CỦA BPO.MP

Bạn được thông báo rằng công ty BPO.MP Việt Nam sử dụng cookie hoặc các công cụ theo dõi khác trên trang webwww.mpbpo.com.vn (“trang web”).
Chúng có thể được cài đặt trong thiết bị đầu cuối của bạn theo các lựa chọn và tùy chọn bạn đã thực hiện hoặc có thể thể hiện bất cứ lúc nào theo chính sách này.

BPO.MP đã xác định chính sách này cho thông tin và tính minh bạch của bạn, để bạn có thể tìm hiểu thêm về:

 • Nguồn gốc và mục đích của thông tin được xử lý khi bạn duyệt trang web;
 • Quyền của bạn đối với cookie và các công cụ theo dõi khác được sử dụng bởi BPO.MP

COOKIE LÀ GÌ?

Cookies, hoặc các công cụ theo dõi tương tự, là dữ liệu được máy chủ sử dụng để gửi thông tin trạng thái đến trình duyệt của người dùng và bởi trình duyệt đó để gửi thông tin trạng thái trở lại máy chủ gốc.

Thông tin trạng thái có thể, ví dụ: id phiên, ngôn ngữ, ngày hết hạn, v.v.

Cookies được sử dụng để lưu trữ thông tin trạng thái trong thời gian hiệu lực của chúng khi trình duyệt truy cập các trang khác nhau trên một trang web hoặc khi trình duyệt sau đó quay lại trang web đó.

CÁC COOKIE ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác, đặc biệt cho các mục đích chính sau:

Mục đích Mô tả
 

 

Cookies rất cần thiết để tạo điều kiện cho việc điều hướng trên Trang web

 Những cookie này có chức năng cụ thể:

 • Quản lý xác thực người dùng Internet và bảo mật liên quan và đảm bảo hoạt động đúng của mô-đun xác thực;
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng, đặc biệt bằng cách xác định “các tuyến kỹ thuật” điều hướng;
 • Giữ lại thông tin theo đó người dùng Internet đã thấy biểu ngữ thông tin “cookie” được hiển thị và tiếp tục
 • Duyệt, do đó cho phép chèn cookie trên thiết bị đầu cuối của mình;
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật (ví dụ: khi bạn được yêu cầu đăng nhập lại nội dung hoặc dịch vụ sau một thời gian nhất định hoặc để đảm bảo Trang web hoạt động đúng và bạn đang sử dụng các tính năng kỹ thuật chính của nó như theo dõi hiệu suất và điều hướng lỗi, quản lý phiên người dùng, v.v.).
 

 

Cookies của các chức năng

Những cookie đáng chú ý là:

 • Điều chỉnh Trang web theo tùy chọn hiển thị của thiết bị đầu cuối của bạn (ngôn ngữ, tiền tệ, độ phân giải hiển thị, hệ điều hành được sử dụng, cấu hình và cấu hình hiển thị của các trang web theo đến thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng và vị trí của nó, v.v.);
 • Ghi nhớ một số thông tin nhất định mà bạn nhập trên Trang web để tạo điều kiện và cá nhân hóa trình duyệt tiếp theo của bạn (đặc biệt là hiển thị tên và họ của người dùng Internet được xác định nếu anh ta có tài khoản người dùng);
 • Cho phép bạn truy cập vào không gian cá nhân của mình nhanh hơn bằng cách ghi nhớ số nhận dạng hoặc dữ liệu mà bạn đã chỉ ra trước đó.
Cookies được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang web của người dùng (đo lường đối tượng) Những cookie này giúp chúng tôi hiểu các tương tác của bạn với Trang web (các trang được truy cập nhiều nhất, các ứng dụng được sử dụng, v.v.); những cookie này có thể được sử dụng để biên dịch thống kê hoặc để kiểm tra các màn hình khác nhau nhằm cải thiện sự quan tâm và công thái học của các dịch vụ của chúng tôi.
Cookies dành cho quảng cáo Những cookie này có mục đích (i) cung cấp cho bạn, trong không gian quảng cáo, nội dung được nhắm mục tiêu có liên quan có thể khiến bạn quan tâm (ưu đãi tốt nhất, điểm đến khác, …) trên cơ sở sở thích, duyệt, tùy chọn, v.v. và (ii ) giới hạn số lần xuất hiện quảng cáo.
Cookies liên kết Những cookies này cho phép nhận dạng Internet của bên thứ ba trang web có nguồn gốc đã chuyển hướng người dùng Internet đến Trang web.
Cookies của các mạng xã hội (được đặt bởi bên thứ ba) Những cookie này cho phép bạn chia sẻ ý kiến của mình trên Trang web và chia sẻ nội dung trên các mạng xã hội (ví dụ: “Chia sẻ” hoặc “Tôi thích” các nút ứng dụng từ các mạng xã hội).

Việc cài đặt một số cookie nhất định phải được sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, khi bạn truy cập Trang web lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi, bởi sự hiện diện của biểu ngữ thông tin trên trang chủ của Trang web, nếu bạn chấp nhận cài đặt loại cookie này. Cookies sẽ chỉ được kích hoạt sau khi bạn chấp nhận bằng cách tiếp tục duyệt trên Trang web.

Bạn sẽ có thể quay lại lựa chọn của mình bất cứ lúc nào bằng các phương tiện khác nhau
được mô tả trong phần “Cách quản lý cookie?».

Làm thế nào để quản lý cookie?

Có một số cách để quản lý cookie và các công cụ theo dõi khác.

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để:

 • Chấp nhận tất cả các cookie, hoặc
 • Từ chối chúng một cách có hệ thống, hoặc
 • Chọn những người bạn chấp nhận theo người phát của họ.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của mình chấp nhận hoặc từ chối cookie trên cơ sở từng trường hợp trước khi chúng được cài đặt. Bạn cũng có thể thường xuyên xóa cookie khỏi thiết bị của mình thông qua trình duyệt.

Đừng quên định cấu hình tất cả các trình duyệt của các thiết bị đầu cuối khác nhau của bạn
(máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính …).

Để quản lý cookie và lựa chọn của bạn, cấu hình của mỗi trình duyệt là khác nhau. Nó được mô tả trong menu trợ giúp của trình duyệt của bạn, nó sẽ cho bạn biết cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn.

FLASH “COOKIES © FROM “ADOBE FLASH PLAYER”™

“Adobe Flash Player” ™ là một ứng dụng máy tính cho phép phát triển nhanh nội dung động bằng Flash. Flash (và các ứng dụng cùng loại) lưu trữ các cài đặt, tùy chọn và cách sử dụng các nội dung này bằng công nghệ tương tự như cookie. Tuy nhiên, “Adobe Flash Player” ™ quản lý thông tin này và các lựa chọn của bạn thông qua giao diện khác với giao diện do trình duyệt của bạn cung cấp.
Trong phạm vi mà thiết bị của bạn có thể xem nội dung được phát triển bằng ngôn ngữ Flash, chúng tôi mời bạn truy cập trực tiếp các công cụ quản lý cookie Flash của bạn từ
http://www.adobe.com/en/.

Việc đăng ký cookie trong thiết bị đầu cuối của bạn về cơ bản tùy thuộc vào ý chí của bạn,
bạn có thể thể hiện và sửa đổi bất cứ lúc nào và miễn phí thông qua các lựa chọn được cung cấp bởi trình duyệt của bạn.

Nếu trình duyệt của bạn được đặt để chấp nhận cookie trong thiết bị của bạn, cookie được
nhúng trong các trang và nội dung bạn đã xem có thể được lưu trữ tạm thời trong một khu vực dành riêng cho thiết bị của bạn. Họ sẽ chỉ có thể đọc được bởi máy phát của họ.

Ngược lại, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie. Về vấn đề này, bạn chú ý đến thực tế là bằng cách đặt trình duyệt của bạn từ chối cookie, một số tính năng, trang và không gian nhất định trên Trang web sẽ không thể truy cập được (ví dụ: nếu bạn cố truy cập nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi yêu cầu nhận dạng của bạn, hoặc nếu chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không thể nhận ra, vì mục đích tương thích kỹ thuật, loại trình duyệt được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối của bạn, cài đặt ngôn ngữ và hiển thị hoặc quốc gia nơi thiết bị đầu cuối của bạn được đặt). Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của hoạt động xuống cấp của các dịch vụ của chúng tôi do việc chúng tôi không thể ghi lại hoặc tham khảo các cookie cần thiết cho chức năng của chúng và bạn sẽ từ chối hoặc xóa.

(+84) 931 939 453