Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Chế bản điện tử DTP

CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ DTP
Nghiệp vụ DTP:
Xử lý và gia công hình ảnh (resize, cắt viền, tách nền…)
Thiết kế (Tờ bướm, logo, sổ tay…)
Thiết kế website, phát triển hệ thống
Phần mềm sử dụng:
Adobe photoshop
Adobe illustrator
Adobe Indesigner
Corel
Html
Css…
Thực tích:

 

 

MPBPO.COM.VN